<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=296550599029828&ev=PageView&noscript=1"/>
Sférochodcův průvodce: Vraždy na panství Karlovů

Sférochodcův průvodce: Vraždy na panství Karlovů

Honza Charvát
Magic
Příběh a překlady
Náš návrat na Ravnicu je příznivě načasován: musíme vyřešit (mnoho) vražd a najdeme známé město plné stop.

Autor: Emily Teng • Překlad: Honza Charvát
Zdroj: Planeswalker's Guide to Murders at Karlov Manor

 

OBSAH

MINULE NA RAVNICE: INVAZE PHYREXIE
 PHYREXIJSKÁ INVAZE
SOUČASNÝ STAV GILD
 AZORIJSKÝ SENÁT
 ORZHOVSKÝ SYNDIKÁT
 ROD DIMIR
 IZZETSKÁ LIGA
 RAKDOSŮV KULT
 ROJ GOLGARI
 GRUULSKÉ KLANY
 LEGIE BOROS
 SELESNYJSKÉ KONKLÁVE
 SIMICKÝ KARTEL
NOVÁ MÍSTA
 RAVNICKÉ MUZEUM
 ČTVRŤ KARLOV
 NOČNÍ KLUB U PEKELNÍKA
 KOMORA GUILDPACTU
 ODHALENÉ PODMĚSTÍ
VZESTUP BEZGILDOVNÍCH A FRUSTRACE Z GILD
 BEZGILDOVNÍ DETEKTIVOVÉ
RAVNICKÁ AGENTURA MAGILOGICKÝCH VYŠETŘOVÁNÍ
 HISTORIE R.A.M.V.
 ÚSTŘEDÍ AGENTURY
 SPOLUPRÁCE S GILDAMI
 HIERARCHIE, ROZDĚLENÍ, A ROLE
 OSTATNÍ DETEKTIVNÍ AGENTURY
  HAAZDA VYŠETŘOVAČI
  NEGILDOVNÍ OČKO
  AMATÉŘI
NUTNÉ POTŘEBY: VYŠETŘOVACÍ POMŮCKY A FORENZNÍ MAGIE

 

Vraždy na panství Karlovů jsou zasazeny na Ravnicu, ale na rozdíl od všech předchozích Magicových sad se nesoustředí na deset gild. Děj se tentokrát točí kolem záhadných vražd, které se zde odehrávají. Sledujte spolu s detektivy, jak odhalují záhady, řeší případy a odhalují tajemství zdánlivě nevysvětlitelných událostí. Detektivové se mohou lišit povahou i motivací, ale všichni mají koneckonců stejný cíl: proniknout do nitra záhady a objevit jedinou nezpochybnitelnou pravdu.

Děj se odehrává zhruba rok po událostech Pochodu Stroje. I když se Ravničanům nakonec podařilo odrazit phyrexijskou invazi, neobešlo se to beze ztrát. Tento průvodce nabízí hlubší pohled na detektivní agentury na Ravnice, jakož i na události a společenské otřesy, které vyvolaly.

Pokud jste zvědaví na příběh Vražd na panství Karlovů, nebojte, bude postupně na Najádě uveřejněn celý.

 

 

MINULE NA RAVNICE: INVAZE PHYREXIE

Invazní strom Phyrexie, veden přeměněnou sférochodkyní Vraskou, pronikl do ravnického Podměstí a zdvihl celé části města vzhůru, čímž vystavil plesnivé vnitřnosti městské sféry poprvé po staletích čerstvému vzduchu a otevřel cestu pro Phyrexií přeměněný Roj Golgari, aby mohl napadnout zbytek města. Ostatní gildy, jakmile si uvědomily, co se děje, se rychle vzchopily a začaly se bránit — alespoň většina z nich. Zatímco někteří z Izzetu a Simicu bojovali na straně obránců, jiní, zaujatí domnělými technologickými a biologickými příležitostmi, které Nová Phyrexie nabízela, byli přitahováni na stranu vetřelců — a svou chybu si uvědomili příliš pozdě.

Teď, rok po invazi, se gildy stále snaží najít novou rovnováhu. Některé z nich mají práce nad hlavu, jak jejich prořídlé řady řeší požadavky obyvatelstva. Jiné se místo toho rozhodly obrátit se do sebe a soustředit se na řešení vlastních vnitřních problémů a na to, aby v krajním případě změnily své původní záměry účel. I tak někteří využili pokračujícího zmatku k prosazení svých vlastních zájmů. Už tak nejistou situaci dále komplikuje to, že se vztahy mezi gildami rozpadly, což vede k neshodám a bojům, které ohrožují křehkou rovnováhu sféry.

 

 

SOUČASNÝ STAV GILD

Deset gild, které jsou základem moci na Ravnice, existovalo po tisíciletí. Každá má svou vlastní identitu a občanskou funkci, vlastní rozmanitou sbírku ras a tvorů a vlastní odlišnou subkulturu. Jsou vázáni magickou smlouvou známou jako Guildpact, která zajišťuje, že gildy hrají specifické role v infrastruktuře Ravnicy, což městu umožňuje růst a expandovat.

Současným ztělesněním Guildpactu je Niv-Mizzet, který převzal funkci Živoucího Guildpactu po Jaci Belerenovi během Války Jisker.

 

AZORIJSKÝ SENÁT

Po invazi se Azorius ocitl v pasti. Stávající zákony dostatečně nepokrývaly četné a různé činy spáchané během mezisférové invaze a kvůli tomu se většina času a prostředků gildy utápí v rozplétání a aktualizaci rozsáhlého právního kodexu, jímž Ravnica oplývá. Se vším tím zaměřením na restrukturalizaci zákona bylo na jiné povinnosti vyčleněno jen minimum zdrojů a soudy se rychle zahltily nevyřízenými případy.

Aby Azoriané pročistili rejstříky, stanovili si politiku upřednostňování jednoznačných případů a přímočarého zatýkání. Komplikované zločiny, které zahrnují více než mírné investování času a prostředků, jsou deprioritizovány nebo trvale pozastaveny a čekají na neurčitý budoucí čas, kdy Azorius uvolní dostatek prostředků k jejich řešení. Jak počet nevyřešených případů narůstal a frustrace s nimi, gilda byla nucena začít tyto případy zadávat Ravnické Agentuře Magilogických Vyšetřování a pověřit detektivy Agentury vyšetřováním zločinů jejich jménem.

Azorius v současnosti nemá oficiálního gildovního pána. Úřadující gildovní paní je Lavinie, která tuto funkci zastává od Války Jisker. I když se zpočátku zdráhala, dospěla k přijetí své odpovědnosti a je při plnění svých povinností neochvějná a pilná.

 

ORZHOVSKÝ SYNDIKÁT

Orzhovský syndikát je propracovaná hierarchie kněží, bankéřů, prelátů, a oligarchů, která existuje pouze za účelem hromadění bohatství. Za dvojitou fasádou náboženské hierarchie a bankovních operací je Orzhov ve svém srdci syndikátem organizovaného zločinu, který má prsty ve všech obchodech napříč sférou. Na vrcholu hierarchie stojí oligarchové, elitní rodiny, které po generace patřily k Orzhovu a jejich bohatství je nezměrné.

Tam, kde zbytek Ravnicy viděl tragédii, Orzhov viděl příležitost. Orzhov bojoval během invaze stejně tvrdě jako kdokoliv jiný na straně obránců Ravnicy, ale jakmile byl společný nepřítel poražen, rychle využil nastalého chaosu a nejistoty. Vypracovávali smlouvy a rozdávali půjčky — půjčky za úroky vpravdě nechutné.

Orzhov si byl vědom toho, jak nepříznivě budou tyto predátorské praktiky vnímány, a proto se také snažil uklidnit veřejné mínění tím, že na vlastní náklady zadal několik významných děl přestavby a restaurování. Některé z nich, jako například shromažďování a restaurování artefaktů pro nově vybudované Ravnické muzeum, byly dobře přijaty. Jiné, jako třeba stavba Čtvrti Karlov, byly vnímány jen jako hrubé vychloubání se bohatstvím.

Gildovní paní je Teysa Karlov, která během invaze sebrala sférochodkyni Kaye vládu nad gildou. Teysa se ale jen zřídkakdy zabývá každodenním chodem gildy a raději si užívá nashromážděného bohatství ve svém nově postaveném panství. O většinu gildovních záležitostí se nadále stará Tomik Vrona.

 

ROD DIMIR

Dimirové, kteří se nikdy nesmířili s tím, jak byli během Války Jisker nuceni vyjít na světlo, vyvíjeli soustředěné úsilí, aby vymazali svou existenci z mysli veřejnosti znovu, když na Ravnicu dorazili Phyrexiané. Pod záminkou invaze zinscenovali likvidaci celého gildovního vedení, včetně očitých svědků a naprosto nezvratných fyzických důkazů. Po tak drastickém úderu se zdálo jen přirozené, že se, zdánlivě bez směru a vedení, omezili jen na minimum sledovacích a informačních činností. Dokonce ani mezi Dimiry si nikdo není úplně jistý, kdo nebo co velí, a lest tak dostává přesvědčivě upřímný lesk nejednoznačnosti.

Dimirové nadále otevřeně tisknou a šíří nejčtenější zpravodajské listy na Ravnice, ale tajně také provozují mnoho dalších, menších novin po celé sféře — každé s jinými, často protichůdnými názory, což jim umožňuje udržovat fikci nezávislosti. Takto mohou selektivně upravovat, k jakým informacím má veřejnost přístup, a nadále odvádět pozornost veřejnosti od svých vlastních činností. Mnoho ostatních gild má podezření, že Dimirové jsou aktivnější, než o sobě tvrdí, ale jsou příliš zaujati vlastními záležitostmi, než aby věnovali čas nebo energii nepodloženým fámám.

Aniž by to kdokoliv věděl, dokonce i členové jeho gildy, gildovní pán Lazav stále žije, ukrývá se pod tvářemi níže postavených dimirských agentů a odtamtud pokračuje v postupném stahování gildy z očí veřejnosti, a znovu buduje své tajné sítě. Jediní lidé, kteří jsou s Lazavem v kontaktu, jsou jeho nekromudrci a ani oni s ním nikdy přímo nekomunikují, místo toho přijímají instrukce přes mrtvé schránky a kódované zprávy.

 

IZZETSKÁ LIGA

Je ironií, že velkou část přestavby po Invazi řídí Izzetská liga, která odložila své divoké destruktivní experimenty ve prospěch projektů rekonstrukcí a veřejných prací — což byl hlavní účel gildy, pro který byla kdysi založena, a který se během tisíciletí postupně stával druhořadým oproti jejich vlastním projektům. Třebaže Izzet, stejně jako Simic a Golgari, byli zpočátku odsuzováni kvůli zahrávání si s phyrexijským olejem a technologií, jejich nečekaná oddanost rekonstrukci města zahýbala veřejným míněním natolik, že se na ně dívali, ne-li přímo příznivě, tak alespoň v neutrálním světle.

Z velké části je to zásluha gildovního pána Rala Zareka, který v současné době uplatňuje přísný limit osobních experimentů. Zatímco tento praktický přístup byl dobře přijat zbytkem Ravnicy, způsobil mnoho třenic uvnitř Izzetu. Mnohé tyto restrikce rozčilují a značný počet členů v důsledku toho z gildy odešel a odmítá se sklonit před něčím, co považují za přehnaná omezení své vynalézavosti. Mnozí z bývalých členů si založili vlastní nezávislé výzkumné laboratoře a inženýrské firmy, kde mohou dál experimentovat, jak chtějí, i když to bude za menší rozpočet. Výsledkem byl kupodivu nečekaný rozmach výroby levných pomůcek a přístrojů, jako jsou vyšetřovací prostředky používané detektivy. Zdálo se to původně být sice jen nouzové odbytiště, ale ukázalo se jako slušně výnosné.

Významná část financí na přestavbu pochází od Orzhovského syndikátu, který díky manželství Rala a Tomika netypicky půjčil peníze Izzetu za mimořádně příznivý úrok. I tak je přestavba Ravnicy nevyzpytatelná, často sužovaná těžkostmi a brzděná trvalým nepřátelstvím ostatních gild.

 

RAKDOSŮV KULT

Jak se Ravnica zotavuje a bezprostřední potřeba přežití a obnovy se postupně vytratila, Ravničané hledali stále více příležitostí ponořit se do rozptýlení a ulevit si od zármutku z tragédie — a Kult jim s radostí vyhověl. Noční kluby a cirkusové stany vyrůstají zdánlivě přes noc, kromě nahodilých průvodů a pouličních radovánek. Tyto bezstarostné akce se uspořádají vždy, když je po ruce dostatek členů gildy, bez ohledu na to, kde jsou. Není neobvyklé vidět propracované, bouřlivé průvody Rakdosanů promenádující se ulicí stále plnou zničených budov a trosek. Počet a rozsah zábav Rakdosanů se rozrostl natolik, že Boros zasahuje stále častěji, což vede k narůstajícím střetům mezi oběma gildami.

Ačkoliv je démon Rakdos formálně gildovní pán, do značné míry ho vedení gildy nezajímá a raději tráví většinu času ve svém doupěti, zatímco špičkoví umělci Kultu se předhánějí v propracovanosti a šokujícím faktoru svých představení.

 

ROJ GOLGARI

Jako gilda, která stála v čele phyrexijské invaze na Ravnicu, Roj Golgari nadále trpí následky. Ostatní gildy Golgari jednohlasně odsoudily, jejich členové se jim vyhýbali a bylo jim spíláno — těm, kteří přežili nebo se jim podařilo uniknout. Mnoho z přeživších Golgari houfně přeběhlo. Těch pár, kteří zůstali, spadá do dvou kategorií: ti, kteří stále věří v gildu a jsou odhodláni ji rehabilitovat, a ti, kteří jsou tak notoricky známí, že nemají jinou možnost.

V současné době není žádný úřadující gildovní pán. Předchozí gildovní paní Vraska zmizela po skončení invaze a od té doby ji nikdo neviděl. V její nepřítomnosti ji zbývající vůdci různých frakcí Golgari v ojedinělé ukázce jednoty hlasitě odsoudili a zbavili jí titulu v naději, že se od jejích činů distancují. Každá frakce by ráda získala vedení pro sebe, ale žádná nedokázala shromáždit dostatek stoupenců, aby získala rozhodující vítězství a znovu upevnila gildu.

 

GRUULSKÉ KLANY

Gruulové neztráceli čas a obsadili nebo si zabrali co nejvíce trosek, které zbyly po invazi, a osmělili se k dalšímu posunu hranic svého území. Tato územní expanze probíhala téměř současně v několika zónách Pásu rozvalin, což mnohé vedlo k podezření, že různé klany Gruulů koordinují své snahy využít oslabeného stavu Azorijského senátu a Boroské legie. Ve skutečnosti všechny klany jednaly nezávisle; byla jen náhoda, že se tak všechny rozhodly učinit zhruba ve stejnou dobu. Úsilí o obnovu Ravnicy Gruulové neustále a aktivně narušují.

Kvůli tomuto náhlému zvětšení území se nyní Gruulové nacházejí na větším území, než jaké klany mohou pohodlně ubránit. Násilné střety propukají, když Gruulové bojují o udržení kontroly, typicky proti Borosu.

I když Gruulové nemají jediného vůdce, většinou už nějakou dobu následují Borborygmose, vůdce klanu Hořících stromů — a to ještě víc od invaze, kdy si svým zuřivým bojem vysloužil velký respekt a loajalitu. Jedinou skutečnou potenciální výzvou pro jeho moc je klan Zhur-Taa, a to díky jejich vůdkyni Nikye, která měla hlavní podíl na porážce Phyrexií přeměněných Golgari, kdy je smetla z povrchu zpět do Podměstí pomocí poutací révové magie.

 

LEGIE BOROS

Od invaze trpí Boroská legie krizí víry, protože mnoho z jejích přeživších členů cítí vinu a výčitky svědomí, že nebyli schopni ochránit sféru tak, jak schopni být měli. Gildovní paní Aurélie nesla ztráty obzvlášť těžce. Nyní, jako by si chtěli vynahradit to, co považují za vlastní selhání, začali být ještě agresivnější, kdykoli chtějí zasáhnout proti rušivým aktivitám gild, které tradičně považovali za hrozby pro Ravnicu — konkrétně Golgari, Simic, Rakdos a Gruul.

Toto rozhodnutí komplikuje skutečnost, že řady Borosu jsou značně vyčerpané. Jako bojovníci v první linii proti Phyrexianům utrpěli Borosové těžké ztráty. Aby tuto nerovnováhu napravili, Boros zintenzivnil své náborové úsilí mezi negildovními, což vedlo k velkému počtu nových, netrénovaných rekrutů, kteří nyní hlídkují v ulicích. Boroští mágové-kněží se navíc pustili do výcviku prostých vojáků Legie v používání bojových kouzel, která byla dříve vyhrazena jen pro vysoce postavené členy.

 

SELESNYJSKÉ KONKLÁVE

Bezprostředně po skončení invaze Selesnyjské konkláve ustoupilo do sebe a uzavřelo se cizincům. Po celou dobu snah o obnovu Selesnyané odmítali jakékoliv nabídky pomoci od jiných gild, snažíce se být zatvrzele soběstační. Odmítli také pomoci komukoliv mimo gildu a soustředili veškeré své úsilí na to, aby se nejprve obnovila jejich gilda.

V posledních měsících se však Konkláve začalo znovu otevírat zbytku Ravnicy, i když ohledně gildovních záležitostí zůstávají mnohem rezervovanější než dříve. Současný stav Konkláve je pro cizince záhadou. Pověsti o rozkolech v jejich řadách, ztrátě spojení s Mat'Selesnyí, světoduší Ravnicy — ale nikdo mimo konkláve to neví jistě. Trostani, tři dryády, které společně vedou Konkláve, se uzavřely ve skryté místnosti hluboko v srdci Vitu-Ghazi a nikdo mimo gildu je už měsíce neviděl. Spoléhají se na vybranou skupinu členů gildy, jako jsou Tolsimir a Emmara Tandris, kteří vše vyřídí s každým, kdo by s nimi chtěl mluvit.

 

SIMICKÝ KARTEL

Ze všech gild Ravnicy byli právě Simicové nejblíže Phyrexii. Značný počet jejich členů se ochotně nechal přeměnit, aby získal větší přehled o mutageních schopnostech blyštivého oleje — což byl dobře míněný krok, ale s katastrofálními následky. Během invaze hlavní frakce gildy odložily své spory stranou a spolupracovaly, ale po invazi se Zegana pokusila získat zpět pozici První mluvčí a tvrdila, že hlavní příčinou neuvážených rozhodnutí Simicu je slabé vedení.

Vannifar však provedla neortodoxní tah, kdy vyhledala pomoc u ostatních gild, tah, který jí získal silnou podporu zvenčí. Pod tak velkou podporou Ravnicy se jí podařilo udržet si svou pozici — ale uvnitř stále čelí neustálým výzvám vůči své autoritě.

Mnoho lidí bylo poškozeno nebo těžce zmrzačeno následky částečné přeměny a Simicové nabízeli léčebné kúry, aby se dostali zpět do přízně Ravničanů. Paradoxně se jejich experimenty s phyrexijským olejem ukázaly jako velmi užitečné při těchto léčebných postupech. Mnozí jejich pacienti se zdráhají a bojí se k nim jít, ale nakonec nemají jinou možnost — ne, pokud chtějí ze svého těla odstranit poslední zbytky Phyrexie a získat zpět alespoň zdání normálnosti.

 

 

NOVÁ MÍSTA

RAVNICKÉ MUZEUM

Ravnické muzeum, umístěné uvnitř spících pozůstatků Vitu-Ghazi, bylo založeno jako společné úsilí Orzhovské a Selesnyjské gildy, jediného okamžiku spolupráce Selesnye s jinými gildami po invazi. Muzeum je domovem sbírky předmětů a uměleckých děl, které oslavují všechny ravnické zkoušky a triumfy. Mnoho ikonických okamžiků a artefaktů je zde zpopularizováno, včetně repliky původního Guildpactu, roztříštěných pozůstatků Černomeče Gideona Jury a lazotepových pozůstatků amonkhetské bohyně Oketry.

Zatímco veřejné prostory Vitu-Ghazi jsou přístupné všem návštěvníkům, velké části interiéru stromu zůstávají vyhrazeny pouze členům Konkláve. Veřejná muzea a soukromé gildovní prostory jsou blízko, ale nikdy se neprotínají, s výjimkou několika tajných vchodů, které jsou uzavřeny kouzlem na tvarování dřeva a střeženy vybranými členy Střelců, řádu elfích lučištníků, kteří hájí klíčová místa Gildy. Srdcem Vitu-Ghazi je Trostani, trojice dryád, gildovní paní Selesnyjského konkláve, jejichž kořeny se proplétají s živým dřevem Vitu-Ghazi, takže se zdá, že jsou neoddělitelné.

 

ČTVRŤ KARLOV

Nově založená čtvrť plná bohatství a okázalosti je nejžádanějším — a nejdražším — místem k životu. Elegantní, moderní domy sahají k obloze přes široké dlážděné ulice a rozlehlá prostranství, kde si ravnická smetánka staví své domovy. Ochranná železná vrata zaručují, že na soukromé statky smí jen ti, kdo mají povolení.

Hlavní adresou ve čtvrti je Karlov 1, sídlo Teysy Karlov, gildovní paní Orzhovského syndikátu a zdaleka nejbohatšího člověka na Ravnice. Panství je nestydatým pomníkem bohatství Teysy, každý jeho centimetr je navržen tak, aby vzbuzoval respekt a ustavoval Teysino místo na vrcholu ravnického společenského žebříčku. Složité fasády s okny, skleněné věže a klenuté oblouky se šplhají přes parkovou plochu pečlivě udržovaných pozemků. Aby se návštěvníci dostali k panství, musí přijet po dlouhé, klikaté cestě, která je přinutí obdivovat celý rozsah jejího panství, než se vůbec dostanou k jejím dveřím. Mnoho firem a dalších společností sídlících ve Čtvrti Karlov existuje pouze proto, aby podpořily dekadentní životní styl Teysy Karlov. Pozvánky na Teysiny exkluzivní, extravagantní galavečery jsou považovány za jisté známky společenského postavení a jsou velmi žádané.

 

NOČNÍ KLUB U PEKELNÍKA

U Pekelníka je místo, které chcete vidět a kde chcete být viděn po západu slunce. Uvnitř jsou hosté vystaveni nočním podívané: tancům, hudbě a představením, které stírají hranici mezi divákem a hercem. Pravidla oblékání jsou přísně dodržována a nevázanost nadšeně podporována. Stoupající hvězdy mezi Rakdosany soutěží o šanci vystupovat na zdejších pódiích, ať už hlavních nebo jiných.

Klub U Pekelníka je na Západním náměstí, k rozhořčení mnoha dlouholetých obyvatel, kteří odsuzují to, co považují za nevkusné a přehnané požitkářství.

Majitelkou klubu je Judith, která se také často objevuje jako zlatý hřeb večera.

 

KOMORA GUILDPACTU

Komora Guildpactu byla zničena dvakrát: jednou během Války Jisker a podruhé během nedávné phyrexijské invaze. V současné době se stále obnovuje z té druhé destrukce, ale nedostatek finančních prostředků a vlažná podpora gild tento proces několikrát zdržela. Navzdory tomu se Niv-Mizzet odmítá přemístit a trvá na tom, aby představitelé gild, kteří u něj mají audienci, tak činili i nadále v rozvrzané ruině profukující průvanem, kterou zatím Komora stále je.

 

ODHALENÉ PODMĚSTÍ

Během invaze byla velká část spodních vrstev města vyzdvižena nad zem větvemi Invazního stromu a části Podměstí byly poprvé po staletích vyneseny na čerstvý vzduch. Vystavení podzemní flóry a fauny slunečnímu záření vedlo k evoluci nových druhů nebo poddruhů rostlin, které se adaptovaly na nové podmínky — existují druhy rostlin, které nikdy předtím nebyly viděny a stále jsou objevovány nové.

 

 

VZESTUP BEZGILDOVNÍCH A FRUSTRACE Z GILD

Současný stav Ravnické společnosti lze shrnout jedním slovem: křehký. Zotavení je otřeseno phyrexijskou invazí, je pomalé a nevyzpytatelné, brzdí ho roztříštěné gildovní vztahy a nedostatek důvěry obyvatel. Požadavky, které jsou na gildy kladeny, jejich v současnosti snížené stavy nedokáží zcela plnit, což je donutilo omezit mnoho jejich obvyklých povinností vůči občanům. Po rozpadu faktické vládní struktury Ravnicy byli civilisté často nuceni postarat se sami o sebe.

Ovšem místo aby čekali, až se gildy vzpamatují, začali mnozí bezgildovní dodávat služby sami, a to i v oblastech, které tradičně patřily gildám, jako byly hlídky proti zločinu nebo oprava infrastruktury. Jednou takovou službou byly vyšetřovací a detektivní agentury.

 

BEZGILDOVNÍ DETEKTIVOVÉ

Po většinu historie Ravnicy byla detektivní profese považována za bezvýznamnou. Boroská a azorijská gilda si nárokovaly jurisdikci všech kriminálních vyšetřování a záležitosti spojené s gildami se řešily interně. Nezávislé detektivní agentury se zabývaly především drobnými civilními záležitostmi a jejich velikost byla skromná.

Jak však gildy po invazi nebyly schopny plnit své pravidelné povinnosti, začaly se prosazovat nezávislé agentury. Gildy zprvu odmítaly spolupracovat s vnějšími detektivy a negildovní vyšetřovatele považovaly za vetřelce. Azorius a Boros se důrazně ohradili proti tomu, aby nezasvěcení detektivové převzali to, co bylo tradičně oblastí jejich vlivu. Jenže jak potíže gild pokračovaly, byly nuceny neochotně přijmout pomoc.

Nakonec gildy a detektivní agentury dosáhly rovnováhy. Nepsanou dohodou se gildy vyhýbají zasahování do vyšetřování detektivů, pokud je jakýkoli skutečný zločin okamžitě předán příslušné gildě. Na oplátku se detektivové zaměřují výhradně na vyšetřování a odhalování záhad — mají přísný zákaz zatýkat, věznit viníky, vynášet rozsudky nebo jinak uzákoňovat spravedlnost.

Pro usnadnění vyšetřování mají detektivové také často přístup na území gildy, kam se nečlenové obvykle nedostanou. Ve skutečnosti mnohé gildy často zaměstnávají také vlastní detektivy, aby vyšetřovali záležitosti, na které nemají prostředky ani schopnosti, aby se s nimi vypořádaly samy. Většina detektivů dělá, co může, aby vztahy s gildami zůstaly přátelské, ale třenice často vznikají, když tyto neformální hranice narážejí na tvrdou realitu vyšetřování.

Během chvilky se počet detektivních agentur na Ravnice zdesetinásobil. Nejvýznamnější z nich se brzy vyrovnala svou velikostí i gildám: Ravnická Agentura Magilogických Vyšetřování.

 

 

RAVNICKÁ AGENTURA MAGILOGICKÝCH VYŠETŘOVÁNÍ

HISTORIE R.A.M.V.

R.A.M.V. začala jako malý, oddaný kult následovníků Ezrima, bezgildovního archona, který sleduje dvojí ideály jasnosti a pravdy.

Před staletími byl Ezrim ve spojení s Azorijským senátem, ale brzy zjistil, že nekonečné papírování v Senátu je únavné. Také považoval mnohé ze svých kolegů archonů za nesnesitelně samolibé, příliš lhostejné ke gildovní byrokracii. Nakonec se rozhodl z gildy odejít a vzal si s sebou několik pečlivě vybraných následovníků, aby založil novou organizaci hledačů pravdy.

Ezrimův kult pravdy rostl pomalu. Členové aktivně nenabírali a noví akolyté se přidávali, jen když Ezrim objevil někoho, koho považoval za hodného následování svých ideálů. Kult pravdy se soustředil na zdokonalování vyšetřovacích principů a pomoc každému, kdo to potřeboval. Za své služby si účtovali jen minimální poplatek, aby mohli poskytnout pomoc co největšímu počtu lidí.

Kult pravdy rostl tak dlouho, až dosáhl střední velikosti. Pak, po invazi, najednou zjistili, že jsou zavaleni mnohem více případy, než současní členové dokázali zvládnout. Kult začal rychle získávat nové členy a rozšiřovat se do formálnější Agentury. Nyní zaměstnává detektivy a mnoho pomocných pracovníků, kteří pomáhají při vyšetřování. Náklady na jejich služby se také zvýšily jako nutnost podpory tak velké organizace. Zatímco ve svém srdci si R.A.M.V. stále zachovává hlubokou víru v Ezrimovy principy, jak roste, stal se jeho přístup více praktickým a obchodním.

 

ÚSTŘEDÍ AGENTURY

Ústředí R.A.M.V. je velká, vznášející se budova, která připomíná obří, plovoucí, vševidoucí oko. Umělé vodopády tryskají ze dna stavby a pokrývají zemi pod ní ve věčné mlze, což naznačuje roli R.A.M.V. při povznesení se nad mlhu záhad a odhalení pravdy. Ze země se k němu nedá dostat: návštěvníci tam musí buď vyletět sami, nebo využít Agenturou poskytované gryfy.

Ústředí se nachází na náměstí Desátého okrsku, které bylo pro gildy historicky neutrálním územím. Tím, že se R.A.M.V. rozhodla umístit své sídlo právě tam, vydává nápadné prohlášení o své nezávislosti — alespoň teoreticky. V praxi tvoří valnou většinu případů R.A.M.V. gildy a členové gild jsou často přidělováni do R.A.M.V. v nejrůznějších rolích.

Uvnitř je Ústředí vybudováno tak, aby prostory a chodby vyhovovaly Ezrimově velikosti. Po vstupu se návštěvníci ocitnou ve velkém centrálním atriu, které se pak větví do plástve kanceláří, laboratoří a archivů. Ezrimova kancelář se nachází v nejvyšším patře.

Archiv případů R.A.M.V. je obsáhlý katalog všech dokončených a neaktivních případů, na kterých kdy pracovali. Nejstarší záznamy jsou často jen o málo víc než série poznámek naškrábaných na papír, které pocházejí z nejranějších dob R.A.M.V. jako Kultu pravdy. Archivy jsou v srdci Ústředí. Chodby vedoucí k archivům jsou magicky chráněny, aby byly naprosto nezjistitelné pro každého, kdo nenosí odznak R.A.M.V.

Všechny vzorky, důkazy a další fyzický materiál z probíhajících případů jsou uloženy ve skladech důkazů, což jsou nejstřeženější místnosti v budově. Je zavedeno více opatření, aby se zabránilo manipulaci s důkazy. Vyšetřovatelé mají zakázáno přímo přidávat nebo odebírat předměty z kapslí s důkazy. Do kapslí se dostanou jen správci důkazů a každá kapsle s důkazy obsahuje magický záznam o každém, kdo se s ní kdy setkal.

V pitevních komorách se provádí posmrtná vyšetření za účelem zjištění příčin smrti nebo jiných neobvyklých okolností na těle. Mnoho zdejších pracovníků R.A.M.V. jsou bývalí členové Simicu nebo Golgari.

 

SPOLUPRÁCE S GILDAMI

Více než kdokoli jiný na Ravnice je R.A.M.V. neustále na tenké hranici mezi autonomií a spoluprací s gildami. Hlavní část jejich práce pochází od samotných gild a stalo se běžnou praxí, že členové gild byli přiděleni k R.A.M.V., aby pomáhali s vyšetřováním.

Nicméně Ezrim trvá na zachování autonomie Agentury a někdy odmítne převzít případy, pokud si myslí, že řeší příliš mnoho práce spojené s gildou.

 

HIERARCHIE, ROZDĚLENÍ, A ROLE

Na vrcholu hierarchie je sám Ezrim. Pod ním je Agentura rozdělena do dvou hlavních oblastí: vyšetřování a podpora.

Vyšetřování je rozděleno do deseti subdivizí, z nichž každá odpovídá za dohled a řízení případů v jednom z deseti okrsků Ravnicy. Vyšetřování má tendenci spadat do jedné z těchto kategorií:

 • Vraždy: vyšetřování ilegálních vražd a záhadných úmrtí bez souhlasu gildy. Vyšetřování vražd je téměř vždy společným úsilím s gildou. Výchozí gildou je obvykle buď Azorius, nebo Boros, ale podle toho, na území které gildy se smrt odehrála, se často zapojují další.
 • Kriminální vyšetřování: Případy, které se netýkají vražd a zahrnují porušení zákona Ravnicy.
 • Vyšetřování gild: netrestní případy spojené s gildami. Téměř vždy se jedná o přímé žádosti zainteresovaných gild a zahrnují intenzivní spolupráci mezi R.A.M.V. a gildou.
 • Civilní vyšetřování: Všechny ostatní netrestní případy bez provinění.

Podpůrné oddělení zahrnuje všechny ostatní role, které pomáhají detektivům při vyšetřování. Existují tři různé podpůrné jednotky:

 • Investigativní analýza: Největší jednotka v rámci podpůrné divize. Tato jednotka se zabývá analýzou důkazů, pitvou a forenzním zkoumáním. Necrotopsisté, forenzní mágové a chirurgové tvoří většinu personálu.
 • Archivy: Archiváři jsou odpovědní za vedení knihovny spisů případů, zatímco uschovatelé důkazů udržují důkazní kapsle.
 • Obecná podpora: Odpovídá za všechny ostatní funkce, které zajišťují bezproblémový chod R.A.M.V., jako je spojení s gildami a údržba pomůcek a zařízení.

 

OSTATNÍ DETEKTIVNÍ AGENTURY

Ačkoliv je R.A.M.V. největší a nejznámější detektivní agentura na Ravnice, mnoho menších agentur a nezávislých externistů tu také podniká. Většina jejich práce pochází spíše od soukromých osob než od gild a obvykle se skládají z civilních záležitostí, jako je hledání ztracených předmětů nebo shromažďování důkazů o podvodných obchodních partnerech. Tyto agentury mají méně prostředků než R.A.M.V., ale podařilo se jim najít si své místo tím, že jsou levnější než R.A.M.V. nebo méně zabředlé do papírování a formalit.

I přes nepsané zákony mezi detektivy a gildami není neobvyklé, že menší agentury pokračují ve vyšetřování, zatajují informace, nebo dokonce úmyslně klamou gildy, aby si udržely případ pro sebe.

HAAZDA VYŠETŘOVAČI

Haazda vyšetřovači působí převážně v okrajových a "venkovských" oblastech mimo hlavní městská centra. Jsou odnoží Haazdy, dobrovolnického sboru pořádkových sil, který pokrývá oblasti, kde Boros nemá žádnou jurisdikci. Jsou drsnější a méně disciplinovaní než R.A.M.V., častěji se uchylují k drsným, agresivním metodám, aby splnili úkol.

NEGILDOVNÍ OČKO

Negildovní očko je volný kolektiv nezávislých externistů svázaných nutností a profesionálním respektem spíše než formálními dohodami nebo jakýmkoliv druhem kamarádství. Ačkoliv tito detektivové pracují převážně sami, sdílejí zdroje a informace podle potřeby v celé své síti.

AMATÉŘI

Ne každý, kdo vyšetřuje záhady, to dělá profesionálně. Někdy stačí bystré oko a odhodlání — nebo prostě být ve správný čas na správném místě a všimnout si, že něco není v pořádku.

Tihle amatérští slídilové mohou být kýmkoliv, od drzých reportérů až po prarodiče v důchodu, kteří prostě sledují okolí. Mají tendenci využívat osobních kontaktů, místních znalostí a provizorního vybavení spíše než specializovaných nástrojů nebo formálních vyšetřovacích metod.

 

 

NUTNÉ POTŘEBY: VYŠETŘOVACÍ POMŮCKY A FORENZNÍ MAGIE

Růst detektivního průmyslu vytvořil příležitost v odvětví výroby vyšetřovacích přístrojů. Ty sahají od vylepšení stávajících předmětů až po zbrusu nové nástroje navržené speciálně pro tuto profesi.

Zde je několik příkladů nově vynalezených vyšetřovacích přístrojů:

 • Příruční sady, které obsahují celou řadu nástrojů a čoček pro detailní práci v terénu
 • Evidenční štítky pro zvýraznění důkazů na místě činu a zabránění manipulaci na místě
 • Spektrální čočky používané ke čtení zbytkové magie
 • Temnosvity naladěné na specifickou vlnovou délku, které svým světlem rozzáří důkazní stopy
 • Magicky uzavřené důkazní kapsle, které drží předměty ve stázi a zabraňují kontaminaci
 • Ochranné zábrany, které se používají k uzavření míst vyšetřování a zabrání kolemjdoucím vejít dovnitř

Forenzní magie je široce definována jako všechna kouzla používaná během vyšetřování detektiva. Některé z těchto technik jsou přizpůsobená gildovní magie, zatímco jiné byly vynalezeny teprve nedávno. Některé agentury vyvinuly vhodné techniky a kouzla, které si zuřivě střeží jako obchodní tajemství.

R.A.M.V. nemá žádné proprietární techniky nebo kouzla, ale díky Ezrimovu vlivu se těší zvýšené účinnosti magických technik, které používají k vyšetřování.

 

 

Doufáme, že se vám tento bližší pohled na Ravnicu po invazi, zachycený prostřednictvím lore a ilustrací nejnovější sady, líbil! Chcete-li si objednat produkty Vraždy na panství Karlov, navštivte náš e-shop.

 

Překlad: Honza Charvát

 

No results
Další články
18. 4. 2024
Představení produktů, které můžete očekávat (a případně si pořídit) se sadou Outlaws of Thunder Junction.

11. 4. 2024
Vydejte se s Kellanem na Hromové rozcestí, svět odpadlíků a staňte ve středu honby za bohatstvím prastaré pokladnice starší než svět sám. Jen se předtím ujistěte, že máte nabito ostrými!

8. 4. 2024
Rozlučme se s poslední sadou oslavou všech jejích legend a postav.

7. 4. 2024
Yuma si myslel, že na Hromové křižovatce ho čeká nový začátek. Teď ho dohnala jeho minulost a hrozí, že spálí jeho zářivý nový život a spolu s ním každého, kdo je mu drahý.

Kontakt

Najáda

Ondříčkova 2166/14

13000 Praha

Česká Republika

Otevírací doba

Po - Pá

12:00 - 19:00 h

So - Ne

10:00 - 19:00 h

Jsme také na


Heureka Ultimate Guard Premium PayPal Maestro MasterCard Visa

Made with ❤️ for gamers by gamers Copyright © 2024 najada.gamesDesigned by