<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=296550599029828&ev=PageView&noscript=1"/>
Psanci z Hromové křižovatky [#06] Balada o zlodějích a pistolnících

Psanci z Hromové křižovatky [#06] Balada o zlodějích a pistolnících

Honza Charvát
Magic
Příběh a překlady
Trezor je otevřen. Pravda je odhalena.
Autor: Akemi Dawn Bowman • Překlad: Honza Charvát
Zdroj: Outlaws of Thunder Junction │ Epilogue 6: The Ballad of Thieves and Thunderslingers

OUTLAWS OF THUNDER JUNCTION
Hlavní příběh:
 Psanci z Hromové křižovatky [#01] Nabídka pomsty /20.3.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky [#02] Útěk z vězení /23.3.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky [#03] Vlak do Zdařilova /24.3.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky [#04] Nalezení Sakrova /30.3.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky [#05] O půlnoci /31.3.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky [#06] Balada o zlodějích a pistolnících /6.4.2024/
Epilog:
 Psanci z Hromové křižovatky │ Přines konec [1/2] /20.4.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky │ Přines konec [2/2] /21.4.2024/
Vedlejší příběh:
 Psanci z Hromové křižovatky │ Nemožné vědět /7.4.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky │ Krev je silnější než jed /13.4.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky │ Daleko od domova /14.4.2024/
 Psanci z Hromové křižovatky │ Příjemný rodinný výlet /15.4.2024/


 

Horký vítr přinášel záplavu žhavých uhlíků, které kroužily kolem Oka jako světlušky. Prohrábl si rukou vlasy a zadíval se ke vchodu do trezoru. Do temné mlhy se táhly kulaté dveře. Láva prosakovala škvírami, stékala přes okraj a dolů na povrch Sakrova pod ním.

Oko se otočil ke svému týmu, který se tu na jeho pokyn sešel. "Ten, kdo postavil tento trezor, chtěl ukrýt jeho poklad, a pochybuji, že jednoduchý zámek a klíč je to jediné, co nás odděluje od nejvnitřnější komory. Musíme zůstat ve střehu."

"PASTI!" křičel Pumpka. Zvedl do vzduchu dvě pěsti pokryté kožešinou a podél opasku se mu objevila řada výbušných zařízení.

"Přesně tak." Oko se zaměřil na Anku. "Potřebuju, abyste byla našima očima."

Anka měla pevně sevřená ústa. Od odchodu ze saloonu neřekla ani slovo. Když vyjeli zdviží k plovoucímu trezoru, dala si záležet na tom, aby stála co nejdál od Oka a dívala se jako přimražená na střelbu, která se šířila po městě.

Nebyl to záměr Oka nechat Kellana za sebou. Mít syna pod zámkem nebylo k ničemu. Ale byl najat, aby odvedl práci, a záchrana Kellana by je stála misi. Neměl jinou možnost, než ho přenechat Šterlinským.

Nezáleželo na tom, jestli Anka nechápala Okovu logiku; jediné, co potřeboval, bylo dostat tým do trezoru, aniž by padli za oběť nějakým iluzím.

"Ať už to máme za sebou," řekla Anka nevrlým hlasem. "Čím dřív ten trezor vyprázdníme, tím dřív se pro toho kluka vrátíme."

Oko nevěděl, jak hrát roli milujícího otce, ale dokázal dokonale předstírat vděčnost. Lehce sklonil hlavu a natáhl ruku ke dveřím. "Kdybyste byla tak laskava…"

Když se Anka blížila k vnějšímu vchodu, její levá duhovka jasně oranžově zazářila. Značky na dveřích se začaly lesknout a vytvářely řadu protáhlých spirál, které pulzovaly životem. Dveře se rozestoupily a vytvořily otvor ve skále.

Oko zůstal u Anky, která vedla ostatní temnou chodbou. Za nimi se rozlehlo nervózní chrastění Kostičky, následované netrpělivým dusotem Rakdosových těžkých kroků. Démonova křídla se otírala o stěny a na zem dopadal prach a trosky.

Když dorazili do rozlehlé místnosti, Oko se zastavil u ohromné plošiny. Zakřivený strop osvětlovaly desítky ohnivých luceren, které vrhaly zkreslený odraz na nerovnou černou podlahu. Na opačných stranách místnosti stály dva stejné podstavce, každý s vlastní pákou. Na druhém konci místnosti bylo schodiště vedoucí k třpytivým dveřím.

Anka zvedla ruku a zadržela Oka, aby nešel dál. Ukázala z jednoho konce místnosti na druhý. "Jsou tu paprsky světla, jako zkřížené struny. Myslím, že je to nějaká past."

"Bezpečnostní systém," souhlasil Umezawa. Pohledem sledoval puklinu ve středu stropu. "Ta světla jsou s největší pravděpodobností navržena jako spoušť."

Oko zvedl obočí. "Jaká spoušť?"

Pumpka poklekl na okraj plošiny a přejel modrým prstem po částečně reflexním povrchu. "Sopečná hornina a křišťál," řekl s ostrým zasyčením, mnohem tišeji než kdy předtím.

Geralf pohrdavě zíral do stropu. "Naznačujete snad, že by se každou chvíli mohla ze stropu vyvalit láva? Protože v případě, že by to nebylo jasné, já můžu maso sešít zpátky, jen když je ještě s čím pracovat."

Gisa se vedle něj zahihňala a zatleskala rukama, jako by nikdy nebyla tak vzrušená. "Představte si ty ghúly, které bych mohla vyvolat, kdybyste všichni uhořeli!" Obrátila se k ostatním. "Někteří z vás by byli tak rozkošné a zajímavé mrtvoly."

"Možná bychom se měli soustředit na vypnutí bezpečnostního systému," navrhl Oko.

Umezawa ukázal na podstavce. "Domnívám se, že tyto páky jsou součástí dvojitého zámku. Něco podobného jsem viděl na Kamigawě. Abychom mohli vyřadit světelnou síť, budeme potřebovat dva lidi, kteří zatáhnou za ty páky současně."

"Jeden z nás se musí dostat přes plošinu, aniž by spustil past," uzavřel Oko.

"Mohla bych to zkusit, ale…" Anka zavrtěla hlavou. "Mezery jsou malé. Nejsem si jistá, jestli je vůbec možné, aby se jimi dospělý člověk bezpečně protáhl."

Kostička vyskočil a štěbetal v jeho jazyce, který zněl většinou jako cvakání a vrčení.

"ODVÁŽNÁ A VESELÁ KOSTRA SE HLÁSÍ!" překládal hromovým hlasem Rakdos.

"Pokud mohu," vložil se do hovoru Umezawa a vytáhl z kapsy kulaté kovové zařízení. Podržel ji v dlani, vršek se odvinul od malé obrazovky, než se znovu proměnil ve tvar origami vážky. Zatřepetal se ve vzduchu a Umezawa podal obrazovku Ance a rychle vysvětlil ovládání. "Tímhle můžete vést Kostřičku skrz celou síť. Kamkoliv se zařízení pohne, může ho sledovat."

Anka udělala několik cvičných otoček ve vzduchu, než poslala vážku na okraj plošiny. Kovové zařízení se vrhalo nahoru a pak dolů a kroužilo ze strany na stranu, jako by se pohybovalo podivným tunelovým systémem. Kostřička ji těsně následoval a snadno napodoboval každý pohyb. V poslední zatáčce se vážka ponořila nízko — a pak vystřelila vysokým obloukem vzhůru, než spočinula u paty schodiště.

Kostičkova hlava se mu svezla z krku a pevně pleskla do čekajících rukou. Nízko se protáhl, než přehodil lebku přes poslední překážku. S úzkostným zachřestěním mohutně přeskočil neviditelné světlo. V okamžiku, kdy přistál, se jeho bezhlavé tělo s dutým cinknutím skutálelo na kamenný podstavec.

Kostička zvedl lebku, nasadil si ji a otočil trup tak, aby byl čelem ke zbytku týmu.

Umezawa se chopil páky a čekal, až Kostička dosáhne vrcholu protějšího podstavce. "Připraven?"

Kostička zaštěbetal na souhlas.

Umezawa se opatrně nadechl. "Tři… dva… jedna…"

Společně zatáhli za páky. Z hloubi zdí se sypal kov, skřípal a otáčel se jako soukolí starých hodin. Lucerny se nad nimi točily, otáčely se na místě, až vytvořily dvě rovné čáry, osvětlující cestičku po skleněné podlaze.

"Síť zmizela," řekla Anka. "Myslím, že je bezpečné přejít."

Nikdo se nepohnul — dokud si Kostička nevyndal pažní kost z ramenní jamky a nepřehodil ji přes plošinu. S rachotem se zastavila.

Oko se ušklíbl. Zvedl oddělenou ruku a vrátil ji Kostičkovi. "Věděl jsem, že existuje důvod, proč tě mám rád."

Kostička si znovu strčil ruku na místo.

Když zbytek týmu dorazil k úpatí schodiště, Anka vzhlédla a prohlížela si mihotavé barvy na povrchu dveří. "Tohle není iluze," řekla.

"Ne." Kaervekův hlas zněl zadýchaně. "Je to magická ochrana." Protáhl se kolem Umezawy a upřel na něj pohled. "Vaše spoléhání se na příliš propracované technické výmysly ukazuje slabost. Dovolte mi, abych vám ukázal, co dokáže skutečná magie."

Kaervek se vydal po schodech nahoru, dlaně před sebou. Kolem prstů se mu proplétaly oranžové plameny, které osahávaly a zkoumaly ochranné kouzlo. Barvy se zavlnily, cukaly před zásahem Kaervekovy magie. Z kamene se ozval syčivý zvuk, nesrozumitelný šepot, který se snažil bránit a chránit vše, co bylo uvnitř ukryto.

Oko o krok ustoupil, aby mu poskytl prostor, a lehce naklonil bradu, takže se mu hlas nesl přes rameno. "Až projdeme dveřmi, myslím, že někteří z vás by měli zůstat s Rakdosem. Je jen otázkou času, než si někdo uvědomí, že jsme ten klíč vzali, a my se musíme ujistit, že náš východ nebude zablokovaný."

"Na to už je trochu pozdě," protáhl jakýsi hlas.

Oko se otočil, pokrčil kolena a chystal se k úderu. Akul stál na druhé straně plošiny. Od koutku oka až k nejspodnější části nosu se mu táhla rudá rána. Šterlinkova společnost ho zpomalila, ale nepodařilo se jim ho porazit.

Naneštěstí, pomyslel si suše Oko.

Za drakem se nahrnuli Pekelníci, zbraně připravené chrlit hradbu plamenů a hromu.

"Odlákejte jejich palbu od Kaerveka," řekl Oko svému týmu tichým hlasem. "Potřebujeme čas, abychom otevřeli dveře."

Raději si pospěšte. Anka zvedla hromovou pušku. "Počítám, že Šterlinkova společnost nebude daleko."

Akul roztáhl čelisti a ve chřtánu mu zahřmělo, ale nestihl zaútočit, než ho Rakdos udeřil do boku a srazil na zem.

Akul se snažil znovu získat rovnováhu, zatímco Rakdos zvedal paže a řval smíchy, jako by všechen čas světa patřil jemu.

"KONEČNĚ!" zaduněl jeho hlas. "TOHLE JE ZÁBAVA, CO MI SLÍBILI!"

Z obou stran komnaty se ozval hrom a drak s démonem se vrhli jeden na druhého, vrčeli a zápasili uprostřed místnosti, zatímco všichni ostatní se snažili vyhnout boji. Okův tým střílel do různých směrů a odváděl pozornost nepřítele od Kaerveka, zatímco Vraska a Oko stáli po jeho boku.

Malcolm letěl k lucernám s Pumpkou na ramenou. Když oblétali místnost, Pumpka hodil do davu Pekelníků několik malých výbušnin.

"TREFA!" zaskřehotal.

Kostička vyskočily, aby se vyhnul výbuchu, a kosti se oddělily, aby skrz něj mohly projít střepiny, než se jeho tělo zase složilo dohromady. Vylezl na záda jednoho z Pekelníků a sebral mu z pouzdra hromovou pistoli. S kostnatým prstem na spoušti vystřelil ránu přímo do Pekelníkovy nohy. Muž zavyl a Kostička radostně seskočil na zem.

Gise se podařilo vyvolat jediného ghúla z padlého Pekelníka a radostně se chechtala, když její výtvor klopýtal davem a hledal maso. Geralf sekal své protivníky párem skalpelů. Jeho řezné rány byly chirurgické a strategické, zmrzačily místa na těle, ze kterých nebude snadné se vzpamatovat. Na druhé straně plošiny Eriette okouzlila několik Pekelníků do neotřesitelné strnulosti, zatímco Umezawa zaútočil ze stínu a nic netušící Pekelníky zraňoval zasouvací dýkou.

Anka znovu vystřelila ze své pušky, než pažbou zasáhla Pekelníka do čelisti. "Jak vypadají ty dveře?" vyštěkla na Oka. "Úkryt by se nám opravdu hodil!"

Kaervekovy ruce jiskřily magií. "Trpělivost je nutná. Přemožení magické ochrany potřebuje čas. Z rychlého průniku nikdy nevzejde nic dobrého."

Vraska zabubnovala dlouhými nehty do vzduchu a sledovala, jak se bitva vyvíjí. "Je jich příliš mnoho," řekla tiše, aby ji neslyšel nikdo jiný než Oko. "Otevření dveří bude k ničemu, jestli jejich armádu přivedeme dovnitř."

"Co navrhujete?" zeptal se Oko.

Žluté oči se jí zaleskly. "My dva se musíme dostat do pokladnice. Za každou cenu."

Z dutiny kamenných dveří se ozvalo hlasité cvaknutí a kouzlo zmizelo. Schody se otřásly a dveře se začaly zvedat.

Kaervek o krok ustoupil, právě když do něj ze strany vrazil vrčící nepřítel a srazil ho k zemi.

Oko se ohlédl na tým. Snažili se odvrátit Pekelníky, a bez zálohy a bez místa, kde by se mohli schovat…

Potřebovali pomoc — ale Oko potřeboval, aby Akula zdrželi o něco déle.

Anka zachytila jeho pohled a svraštila čelo. Když se její pozornost vrátila k okolním Pekelníkům, Oko nečekal, aby jí to vysvětlil. Bez výčitek svědomí se otočil ke dveřím a s Vraskou v patách zmizel po schodech.

Vlhkou chodbu vyplnila tma a ze studeného vzduchu Okovi naskočila husí kůže. V nejnižším patře místnosti se z vnitřku dveří linula podivná záře. Okovi to připomínalo Zvěscestu. Jeho světlo zapraskalo těkavou magií a uprostřed jako by se vznášela železná řezba, jako by byla zachycena do pavučiny energie. Z jejích okrajů prýštilo zlaté světlo jako paprsky slunce. Měla přesně stejný tvar jako medailon.

Oko vyndal klíč, jen pár centimetrů od prastarého mechanismu. Světlo se zatřpytilo na znamení souhlasu. "Je čas zjistit, co se tu skrývá."

Zlatá liána vystřelila k Okovu zápěstí a ovinula se mu kolem ruky jako laso. Síla ho strhla dozadu a klíč se rozletěl po podlaze.

Kellan stál na vrcholu schodiště. Na konečcích prstů mu stále ještě burácel záblesk magie.

Oko zamrkal, neschopen skrýt překvapení, ale Vraska už se blížila; v okamžiku, kdy se Kellan setká s jejím pohledem, promění ho v kámen.

Oko instinktivně zvedl ruku, když místností s prasknutím proletěl blesk, až sebou trhl. Zavrtěl hlavou, bojoval s jasným oparem a uvědomil si, že se po Kellanově boku objevil Ral Zarek.

Vraska ztuhla, Kellanova přítomnost ji už nezajímala. "Neměl jsi sem chodit," řekla Ralovi úsečným hlasem.

"Proč to děláš?" ptal se Ral. "Jsme přátelé, Vrasko."

"Kdysi jsme také byli nepřátelé," odpověděla.

V Ralových rukou zajiskřila elektřina. "Ještě se můžeš vrátit na Ravnicu. Nevím, co se ti stalo, ani kde jsi celou tu dobu byla — ale nemusí to být takhle."

Vraska zavrčela. "Jediný způsob, jak napravit to, co jsem udělala, je dostat se k tomu, co je uvnitř trezoru."

Oko sebou při jejích slovech trhl. Napravit, co jsem udělala. Ta slova se mu odrážela v hlavě jako kousky skládačky, které do sebe úplně nezapadaly. Věděl, že Vraska vzal tuhle práci kvůli odměně. Věděl, že ji najali Ashiok, stejně jako jeho. Ale nerozuměl hladu v jejím hlase, bylo to, jako by výplatu jen nechtěla — spíš jako by ji potřebovala.

Obvykle bylo zoufalství u jiných něco, v čem se Oko vyžíval. Lidé se tak mohli snadno manipulovat a ještě snadněji se s nimi smlouvalo. Ale lidé, kteří své zoufalství tajili?

Ti nebyli poddajní. Byli nebezpeční.

"Opravdu pro tebe znamenám tak málo, že se na mě nemůžeš ani podívat?" přerušil jeho myšlenky Kellan.

Oko odtáhl pozornost od Vrasky a ucítil žár Kellanova hněvu. "Chtěl jsem se pro tebe vrátit. Stejně bys měl svůj podíl z pokladu, až bude práce hotová."

"Nehledal jsem tě přes Multivesmír kvůli pokladu."

"Možná ne. Ale věděl jsi, proč tu jsem, a byl jsi ochotný účastník až do chvíle, kdy tě chytili," zdůraznil Oko. "Zacházel jsem s tebou stejně jako s každým z týmu."

"Nejsem jen člen týmu, jsem tvůj syn." Škoda, že jsi ten rozdíl neviděl.

Oko sklonil bradu. Vraska a Ral se stále dohadovali — brzy jejich boj nezůstane jen u slov. Neměl času nazbyt.

"Buď mi pomoz," řekl Oko chladně, "nebo se kliď z cesty."

Kellan sevřel ústa a svaly na čelisti se mu napjaly.

Oko ho chvíli pozoroval a počítal pravděpodobnost, že si Kellan skutečně znepřátelí otce, když si uvědomil, že mu klíč vypadl z ruky. Oko se podíval na podlahu.

Kellan si toho všiml.

Pohnuli se současně a vrhli se za medailonem. Kellan vyrazil vpřed, tělo se zvedlo do vzduchu a za ním se rozprskl zlatý prach. Letěl příliš rychle na to, aby ho Oko zachytil, proklouzl pod ním a popadl klíč.

Oko se zastavil právě ve chvíli, kdy Kellan vystřelil mimo jeho dosah. Chlapec znehybněl ve vzduchu a sevřel medailon v pěst. Oko si přejel jazykem po zubech a oči mu potemněly. Oko protáhl prsty, přivolal magii a hodil přes místnost několik pestrobarevných popínavých rostlin. Proletěly vzduchem, vroubené ostrými trny, a švihly kolem Kellanova trupu. Oko sotva pohnul prstem a šlahouny udeřily Kellana hrubou silou do země. Kellan ostře vykřikl a klíč mu vyklouzl z ruky.

Oko zvedl medailon. "Mohl ses toho tolik naučit. Tolik jsem tě toho mohl naučit," řekl a hlas se mu změnil ve smrtící předení. "Naše pokrevní linie je silnější, než si myslíš."

Kellan se zvedl a zaťal pěsti. "Jediné, co jsi mě naučil, je už ti nikdy nevěřit." Ramena se mu chvěla vzdorem. "Nenechám tě otevřít ten trezor."

Opodál létaly jiskry. Rozhovor mezi Vraskou a Ralem se vyostřil.

Oko pevně sevřel medailon. "Je tu něco, co bys o mně měl vědět," řekl opatrně a otočil se k synovi. Nebyla v tom žádná iluze laskavosti. Žádné polopravdy, aby se zamaskoval. Ukazoval Kellanovi tu část sebe, která existovala hluboko v jeho nitru. "Nemám rád, když mi někdo říká, co mám dělat."

Oko právě natahoval ruku, aby hodil další sadu lián ke Kellanovi, když ho do ramene udeřil hrom. Klopýtl dozadu, chytil se za paži a nasával vzduch skrz zuby.

Anka se přes mířidla své hromové pušky dívala dolů na Oka ze schodů. Byla nejlepší pistolnicí na Hromové křižovatce a bylo jasné, že minula schválně. Oko se neobtěžoval zeptat proč.

"Opravdu se vzdáš největšího výdělku svého života kvůli dítěti, které sotva znáš?" ozval se Oko hlasem protkaným podrážděním.

"Multivesmír je plný lidí, kteří dělají špatné věci ze sobeckých důvodů," odpověděla Anka nenuceně. "Ale lidé, kteří konají dobro a neočekávají nic na oplátku? Myslím, že stojí za to je chránit."

Oko přivolal svou magii a nechal sílu, aby mu rostla v pažích, když se chystal zaútočit na Anku svými šlahouny, když se mu do zorného pole vrhl Kellan a oči mu zazářily podivnou zelení. Oko to okamžitě pocítil — uklidňující klid, který se na něj snášel a ovíjel jeho mysl jako deka. Zakymácel se na místě; Kellan sáhl po medailonu.

V okamžiku, kdy prsty zavadil o klíč, Kellan se strachem ucouvl, sevřel si spánky a vydal výkřik, při němž tuhla krev v žilách. Ten zvuk byl v Okově mysli nezřetelný, jako by všechno sledoval zpomaleně. Po podlaze se pohybovaly stíny a obklopovaly nejen Kellana, ale i Anku a Rala. Křičeli v agónii, přemoženi nočními můrami, které jim pronikaly do hlavy.

Kellanova magie ochabla a Oko zamrkal a vymanil se z iluzorního klidu. Šel za stíny, které se proháněly místností, a věděl, komu patří.

Ashiok stáli s Vraskou u zamčených dveří a u nohou se jim valil tmavý kouř.

"Vaše načasování bylo dokonalé", řekl Oko.

Vraska s netrpělivým výrazem naklonila hlavu ke dveřím. "Pojďme otevřít dveře, než budeme mít další nečekanou společnost."

Oko přidržel klíč u středového zámku. Kov se zachvěl, než zapadl na své místo. Hroty se stáhly do zářících dveří, cvakaly a otáčely se, jak se střed nepravidelně a chaoticky hýbal.

Každý kus klíče se odlomil a pohyboval se jiným směrem. Světlo se stáhlo jako opona; nezbylo nic, co by bránilo v cestě.

Oko si hřbetem ruky otřel krev z brady a vstoupil do trezoru s pokladem.

Objevila se zlatá mlha, táhnoucí se všemi směry. Nebyly vidět žádné stěny ani strop — jen zdánlivě nekonečná plocha plná zakřivených kovových cest vedoucích do středu místnosti. Schody se vznášely jedna na druhém a překrývaly se tak, že vypadaly, jako by se neustále posouvaly na místě. Na vrcholu nejvnitřnější plošiny byla stavba podobná lusku, uzavřená ve skle. Kolem zářící koule se táhl kov, označený prastarým písmem a obklopený vlákny jantarové magie. Za ním byla nástěnná malba obrovského rohatého tvora, tyčícího se nad plošinou jako strážce.

Oko zamířil k pokladu, oči nespouštěl z pohyblivé kovové klece. Zastavil se několik metrů od ní a mžoural do pulsujícího světla. Za sklem se pohnul jakýsi stín, příliš zastřený zamlženým oparem, než aby ho bylo možné správně rozeznat.

Oko se zamračil. Tohle bylo živé.

Kolem něj propluli Ashiok a nohama se sotva dotýkali země. "Konečně," pronesli zadumaně a vydali se k lusku. Přitiskli své ostré drápy na sklo, něžněji, než Oko kdy viděl. "Našel jsem tě."

Tvor se otřel o bariéru, jako by sahal po natažených prstech Ashiok. V tu chvíli se iluze rozplynula. Ta, kterou měl Ashiok už nějakou dobu na sobě.

Temnota se rozplynula a pod pláštěm s kápí se objevil Jace Beleren.

Oko roztáhl nozdry. Podvodník rozhodně neocenil, když ho někdo napálil. "Jak dlouho se schováváte za svou magii?"

"Pořád se schovává." Anka klopýtala dveřmi a soustředila se výhradně na Jace. Její oko zářilo sytě oranžovou barvou, když viděla za další iluzi, pod kterou byl stále pečlivě schován. "Ty jizvy… ty špunty… co se vám stalo?"

Jacovy pronikavé modré oči se naplnily trpkým smutkem. "Hledáte tajemství, která byste neměla nalézt." Zvedl ruku a ukázal na Anku. Když dopadla na zem, už spala.

Jace se otočil zpátky k zamlžené nádrži a přitiskl obě ruce na sklo. Modul se roztříštil a prachové částice se na místě zatřpytily, než úplně zmizely. Na tom, co zbylo z oltáře, spočívalo malé stvoření. Jeho tělo bylo pokryto oranžovou srstí a na temeni hlavy mu seděl jediný chomáč smetanových vlasů, zaklíněný mezi dvěma tmavými rohy. Kolem nohou se mu kroutil dlouhý ocas, na špičce dutý. Uvnitř se probudila k životu modrá koule. Jeho nos sebou škubl, když ucítil volný vzduch, a dvojice velkých zelených očí se rozevřela, jako by tvor spal velmi dlouho.

Jace vzal dítě do náruče a přitiskl si ho k hrudi. Dítě sotva stačilo zpracovat, co se děje, když mu Jace přitiskl prst na čelo a poslal ho zpátky do dřímoty.

"Teď si odpočiň," řekl Jace. "Budeme mít čas se seznámit."

"Co to má znamenat?" dožadoval se Oko. "Říkal jste, že v trezoru je moc. Ale tohle — tohle je dítě. Nemluvně."

"Je mnohem víc než to," odpověděl Jace a oči se mu zaleskly, když kývl na někoho za Okem.

Oko se otočil, ale Vraska už byla připravená.

"Vaše služby už nejsou potřeba," řekla. Oči se jí zaleskly zlatou magií a Oko cítil, jak se mu ztuhlost okamžitě rozšířila do nohou. Když se podíval dolů, nohy už měl jako z kamene. Oko bojoval s bodnutím zrady, když jím procházelo petrifikační kouzlo. Když nebude jednat hned, jeho vůle bude přemožena Vrasčinou magií a bude příliš pozdě. Na okamžik ho napadlo, jestli stejný osud potká i Kellana.

Když kámen dosáhl Okova krku, zahnal tu myšlenku a z Hromové křižovatky sféroportoval.

 

 

Kellan se pohnul a prsty škrábal po kamenné podlaze. Ral spal poblíž, ale Anku Kellan nikde neviděl.

Musela jít po Okovi sama, uvědomil si Kellan.

Zvedl se na nohy a doklopýtal do poslední místnosti. Z rozbitého oltáře vyzařovala slabá záře a Vraska stála vedle muže, kterého Kellan nepoznával. V náručí držel spící dítě.

Anka ležela nehybně na zemi.

Kellan vystřelil k ní a za ním se třpytil kouzelný prach. Než se k ní dostal, Vraska, muž i dítě beze stopy zmizeli.

Země se otřásla a na dveřích trezoru se objevily praskliny. Z oblouku padaly úlomky kamení a dopadaly na podlahu jako kroupy.

Kellan Ance horečně kontroloval dech. Byla naživu, ale na spánku, kam upadla, měla ránu a po tváři jí stékala krev. Objal ji jednou rukou a přitáhl ji k sobě. Lehce se zavrtěla a zasténala, když jí Kellan pomohl vstát.

"Musíme jít," naléhal.

Anka se opřela o Kellana a sáhla po své hromové pušce, která stále ležela na podlaze. Volnou rukou ji sebrala a šourali se ke dveřím, kde málem narazili do Rala.

"Strop se propadá," řekl Kellan rychle.

Ral zmateně zíral na polorozbitý oltář. "Ale — ten poklad—"

"Na tom už nezáleží. Cokoliv bylo uvnitř tohoto trezoru, je pryč."

Ral zaťal zuby.

Spěchali zpátky od trezoru a kličkovali mezi padajícími kameny. Když dorazili do prvního komnaty, většina Pekelníků už byla na útěku. Akul ležel natažený na podlaze, oči poraženě zavřené. Vítězný Rakdos přišpendlil jeho bezvládné tělo k zemi.

"Všichni se musí dostat odsud!" Kellan varovně vykřikl. "Něco v trezoru se aktivovalo a tohle místo se rozpadá!"

Rakdos vzhlédl a zamrkal na roztavenou lávu, která se začala valit škvírami ve stropě. Zbytek týmu si vyměnil ostražité pohledy, protože si nebyl jistý, jestli je Ralova přítomnost důvodem k obavám.

Z přeplněného bojiště se vynořila Eriette a otírala si z čela krev. "Kde je Oko? A Vraska?"

"Už odešli," řekl Kellan rychle. "Není čas na vysvětlování — musíme se pohnout."

Tým se dal na útěk chodbou, když za nimi zaburácel zvuk trhajícího se trezoru. Ve chvíli, kdy se dostali na volné prostranství, Malcolm a Pumpka vzlétli do noci a vznesli se k širokému pouštnímu obzoru. Zbytek Okova týmu se nahrnul Rakdosovi na záda, zatímco Kostička se pohodlně usadil uprostřed jeho rohů.

Rakdos zafuněl. "PŘÍSAHAL JSEM, ŽE UŽ NIKDY NIKOHO NEPONESU. VĚZTE, ŽE TOHLE JE TEDY SKUTEČNĚ NAPOSLEDY!" S posledním zavrčením se vydal přes okraj plovoucí skály.

"Jděte napřed," řekl Kellan Ralovi. "S Ankou dolů doletím sám."

"Dostaň se co nejdál od Sakrova. Přijdu za tebou, až to bude bezpečné." Do kaňonu udeřil blesk a Ral byl pryč.

Anka se zašklebila. "Když jde o cestování, dávám přednost čtyřem nohám na zemi."

"Vy nerada létáte?"

"Jednou jsem letěla na ptákovi, který mi málem zlomil vaz. Takže ne."

Kellan sebou trhl, když spatřil lávu, která vyprskla ze země. "Věřte mi — létání je mnohem lepší než padání."

Krátce přikývla, ale než došla ke Kellanovi, Akul s roztaženými drápy vyrazil od vchodu do trezoru. Popadl Anku za pas a přitáhl si ji k sobě, hrom mu jiskřil po šupinách. Polekaně vykřikla a kopala do Akulových drápů, ale to ho jen přimělo, aby ji sevřel pevněji. Kellan uslyšel prasknutí a měl strach, že je to kost.

Zachvátila ho panika a Kellan se snažil soustředit. Zvedl ruce, připravený přivolat pár energetických mečů, když si vzpomněl, co říkal jeho otec — o jejich pokrevní linii a síle, která jimi proudila. Kellan věděl, že nikdy nebude svým otcem. Nechtěl jím být. Ale schopností, které pocházely z jeho fae strany, se nebylo třeba bát — byly jeho součástí. Kellan zaváhal, když naposledy bojoval s Akulem, protože nebyl připraven přijmout svou magii a dědictví. Ne docela.

Takovou chybu už neudělá.

Kellan spustil ruce a nadechl se, aby uklidnil svou magii, která jím pulzovala. Ty to zvládneš.

Kellan vyslal k Akulovi obláček zlaté energie jako vábničku, pomalu a strategicky. V okamžiku, kdy se jejich pohledy setkaly, Kellan bez varování skočil do Akulovy mysli. Zabořil se hluboko do dračího nitra, mimo vztek a krvežíznivost, které se kolem něj vlnily. Když se Kellanova magie přimkla k Akulově duši, držel se pevně a utlumil každou špetku boje, až se z draka stala pouhá loutka. Nebyla to jen hypnóza — bylo to ovládnutí.

"Pusť ji," nařídil Kellan.

Akulovy drápy povolily a Anka se svalila zpátky na zem. Skalnatá hora za drakem se kousek po kousku rozpadala. Zubaté kameny se kácely k zemi a z každé trhliny vytryskla láva, která se jako krev z otevřené rány valila do Sakrova pod nimi.

Kellan z Akula nespouštěl oči. Nemohl ho nechat jít; kdyby to udělal, Pekelníci by nikdy nepřestali stíhat Kellana, Anku, a město, které tak zoufale chtěla chránit. Teď to musí skončit.

Kellan vyslal do Akulovy mysli další příval magie. "Vrať se do trezoru — a nevycházej."

I přes jemný záblesk v očích, který naznačoval, že část jeho já chápe, co se děje, Akul poslechl. Vpochodoval zpátky ke vchodu do hroutícího se trezoru, ocas pomalu vlekl za sebou. Kellan sledoval, jak drakova silueta mizí, když padající kameny uzavřely otvor.

Když se země rozdělila a plovoucí hora začala shazovat poslední zbytky suti, Kellan chytil Anku a vyletěl k obloze. Poslední, co z trezoru viděl, byla obrovská zlatá koule, kterou skála ukrývala.

V jednu chvíli tam byla — a pak se kolem koule proplétla vlákna magie, zapulzovala v každém švu, a koule vystřelila k mrakům a zmizela z dohledu.

 

 

Oko se vynořil z Mlžných Věčností a vešel do saloonu U Divoké karty. Po Vrasčině magii nebylo ani stopy; díky své schopnosti měnit podobu se zbavil každého kousku kamene.

Měl štěstí — ale byl by raději, kdyby byl chytrý.

Vraska a Ashiok ho podvedli. Nebo Vraska a Jace, jak se zdálo. Využili jeho talentu i schopnosti jeho týmu a utekli, aniž by jim zaplatili. A to dítě…

Oko našpulil rty a uhladil si vrásky nad čelem. Nemělo smysl se tím teď zabývat. Raději si lízal rány a hledal lepší příležitosti. Pomsta může počkat.

Oko si prohrábl tmavé vlasy a obdivoval svůj odraz v zrcadle za barem, než se vydal do zadní místnosti.

Rakdos přecházel za oknem. Kostička dělal, co mohl, aby Geralfa a Gisu nalákal ke hře na honěnou, ale ani jeden z nekromantů nejevil zájem, příliš zaneprázdněni utopením svého zklamání v poloprázdné lahvi. Eriette seděla u klavíru a občas z nudy bouchla do kláves, zatímco Umezawa a Kaervek seděli na opačných koncích balkonu a hleděli na sebe ze stínu.

Oko se zářivě usmál. "Nebojte se, přátelé — jsem živ a zdráv!"

Eriettin hlas byl úsečný netrpělivostí. "Beru to tak, že nikdo z nás nedostane zaplaceno?"

Gisa složila hlavu do dlaní. "S Pekelníky nebyla vůbec žádná legrace. Většina z nich utekla dřív, než jsem stačila vyvolat některého ze svých ghúlů!"

"Celá akce byla katastrofa," vložil se do hovoru Umezawa. "Byli jsme od samého začátku odsouzeni k neúspěchu."

"Nezatahujte mě do vašeho kolektivního ponížení," vyštěkl Kaervek. "Splnil jsem svou úlohu a odstranil magické ochrany. Neschopnost našeho takzvaného vůdce zvládnout tuto skupinu ničemů je skutečným selháním."

Oko pohrdavě cvrnkl nehtem. "Vraska a Ashiok nás vždycky chtěli podrazit. Zradili mě, stejně jako zradili vás všechny." Rozhlédl se a počítal ty, kteří tu zbyli. "Kde jsou Pumpka a Malcolm?"

"Vždycky byli věrní té gorgoně," podotkla Eriette. "Když se nevrátila, odešli."

Oko se snažil nedat najevo zklamání. Pumpkův křik ho občas drásal, ale Malcolm byl ideální zvěd. Myslel si, že by mohl být užitečným přírůstkem do trvalejšího týmu.

Geralf poklepal prstem na prázdnou sklenici. "Umezawa má pravdu — byla to katastrofa od začátku do konce."

"PRO MĚ TO BYL ÚSPĚCH!" zaburácel Rakdos otevřeným oknem. "UŽ DESÍTKY LET JSEM SE TAK NEBAVIL!"

Kostička zvedl paže a při jásotu mu chrastily kosti.

Umezawa si založil ruce na prsou. "Není nic směšného na tom, když vás okradou o výplatu." Pohlédl na Oka. "Rád bych věděl, co s tím hodláte dělat."

Gisa zvedla obočí a zazubila se očekáváním.

"Nic," přiznal prostě Oko. Okamžitě se setkal se sbírkou zamračených výrazů. "Alespoň prozatím ne. Nemáme žádné vodítko, kam Ashiok s Vraskou šli — a nemám ve zvyku plýtvat časem a zdroji, když se v Multivesmíru dá najít spousta dalších pokladů."

Kaervek se ušklíbl. "Chcete je nechat jít?"

"Nakonec se ukážou." Okovi potemněly oči. "Až ten den přijde, budou litovat, že nám kdy zkřížili cestu. Ale do té doby…" Pokrčil rameny. "Buď si na sobě můžeme vybít frustraci, nebo se můžeme dohodnout, že se znovu sejdeme, až se naskytne lepší příležitost. Kvůli pomstě nebo většímu úlovku."

Rakdos zařval nadšením. Ostatní si vyměnili pohledy.

Oko si dal ruce za záda. "Dohodneme se, že zůstaneme v kontaktu?"

"Víte, kde mě najdete," poznamenal Umezawa. "Ale příště bude můj honorář trojnásobný." Lehce sklonil hlavu, než zase zmizel ve stínu.

Kaervek mávl rukou a otočil se ke dveřím. "Dlužíte mi za tohle mizerné selhání, Oko. Dám vám čas na hledání zrádců. Jen vězte, že jednoho dne si hodlám vyzvednout, co mi bylo slíbeno."

Gisa si přes stůl povzdechla a obtočila si pramen vlasů kolem prstu. "Myslím, že se mnou a mým bratrem můžete počítat. Pokud ho ovšem do té doby nezabiju." Úsměv se jí roztáhl po tváři. "Ale nebojte se — vždycky můžu vzít jeho mrtvolu s sebou na týmové porady!"

Geralf obrátil oči v sloup. "Kdyby si měli vybrat mezi vycvičeným medikem a přitroublou vyvolávačkou, pokaždé si vyberou mě."

Gisa vyplázla jazyk. Oba odešli z místnosti a tiše se hašteřili.

Kostička zachřestil a vyšplhal se Rakdosovi po tváři.

"KOSTRA TAKÉ PŘIJDE ZA ZÁBAVOU!" zaburácel Rakdos oknem, než se obrátil k poušti. Roztáhl doširoka křídla, která zablokovala sluneční svit, a odletěl s Kostičkou, který se škodolibě držel za rohy. "NAPOSLEDY, KOSTŘIČKO! TEĎ UŽ VÁŽNĚ NAPOSLEDY!" A byl pryč.

Zůstala jen Eriette, která stále ťukala na osamělou klávesu na klavíru. Ticho mezi ní a Okem se táhlo, až se nakonec zeptala: "Chtěl byste vědět, co se stalo s vaším synem, když jste zmizel?“

Oko se opřel o nedaleký sloup s rukama v kapsách. "Jestli je aspoň trochu jako já, tak předpokládám, že utekl."

Eriette přikývla. "Anka taky." Naklonila hlavu na stranu. "Chcete je snad do toho cirkusu zahrnout podruhé?"

"Ne." Od této chvíle je to už jen a jen na nich, řekl Oko a tentokrát to myslel doopravdy.

Setkání s Kellanem nebylo součástí plánu. Ani jeho zrada. Ale stalo se obojí a Oko neměl v úmyslu toho litovat. Kellan je v bezpečí — z toho, co se mezi nimi stalo, se nakonec dostane. Možná se jejich cesty jednou ještě zkříží.

Oko příliš dobrého otce neměl. Byl by býval rád, kdyby byl lepším pro své vlastní dítě. Kdyby okolnosti byly jiné…

Narovnal ramena a zamrkal, aby tu myšlenku zahnal. Právě teď byly v Multivesmíru větší věci, na které bylo třeba se zaměřit.

Oko sáhl po poloprázdné láhvi, kterou tam Geralf nechal, a nalil dvě sklenice skoro až po okraj. Jednu podal Eriette a zvedl svou.

"Tak zase příště," řekl.

Eriette pozvedla sklenici. "Těším se na shledání."

 

 

Uplynuly už dva týdny od chvíle, kdy Maag Taranau spadl z nebe a způsobil na povrchu Sakrova spoušť. Jedna modřina byla jedinou viditelnou ranou, kterou na Kellanovi neúspěšná loupež zanechala, ale bolesti, kterou nosil v srdci, se zbavoval mnohem hůř.

Kellan se snažil nemyslet na Oka, ale zjistil, že hledá svého otce v tváři každého cizince. Možná bylo hloupé myslet si, že ho otec pozoruje zpod nějaké iluze, ale bylo to také uklidňující. Kellan dával přednost vymyšlené verzi svého otce a nebyl ještě připraven ho opustit.

Na ranči u Anky byla spousta povinností, které Kellana zaměstnávaly. Připomnělo mu to dny strávené v rodné vesnici Orrinshire plné ovcí, kdy se čas pohyboval o něco pomaleji. Líbila se mu práce, rutina a fakt, že nespěchá na jinou sféru. Nikdy a nikde se necítil, jako by tam patřil; pokud to nemůže napravit tím, že zná svého otce, pak to možná může napravit tím, že pomůže svým přátelům.

Kellan hodil poslední balík sena na stoh, zavřel vrata stodoly a otočil se, aby se podíval, jak se zvířata pasou na blízkém poli. Ozvalo se zapraskání blesku a někteří koně se poplašeně vzepjali.

U brány se objevil Ral Zarek. Když spatřil Kellana, zvedl ruku na pozdrav.

Kellan si sundal pracovní rukavice a zastrčil si je do zadní kapsy, než se vydal k Ralovi. "Neříkejte mi, že už jste vystopoval Vrasku?"

"Ne," přiznal Ral zasmušile. "Od té doby, co zmizeli, se po ní — i po Jacovi — slehla zem.“ Povzdechl si a výraz mu změkl. "Ale na Ravnice je spousta práce. Opravdu by se mi hodil někdo, komu věřím."

"Nabízíte mi další práci?"

Ral se zasmál. "Co na to říct? Jsem milovník trestů."

Kellan se ohlédl k ranči. Díra, ze které Anka vyhrabala svou hromovou pušku, byla stále vidět. Nebyla připravená ji znovu pohřbít. Ne, dokud si nebude jistá, že je město bezpečné.

Kellan se zdržel ze stejného důvodu. Usoudil, že to je to nejmenší, čím jí to může oplatit. A když je teď Akul pryč a Sakrov v troskách, Kellan si začínal myslet, že by mohli být v pořádku.

Přesto ještě nebyl připraven opustit Hromovou křižovatku.

"Myslím, že jsem se teď natoulal dost," přiznal Kellan. "Kromě toho někoho čekám."

Ral se ušklíbl. "To zní, jako by v tom byl příběh. A podle toho, jak se červenáš, si myslím, že bude dobrý."

Kellan bojoval s nervózním smíchem. "Nevím, o čem to mluvíte."

Ral nahlédl přes Kellanovo rameno k domu. "Je to sladký bramborový koláč, co cítím?" Zhluboka se nadechl nosem. "Jaká je pravděpodobnost, že mi Anka nabídne, když ji půjdu pozdravit?"

"Můžete to zkusit," řekl Kellan. "Ale nedivte se, když vás na oplátku pošle řezat plaňky na plot."

Ral si vyhrnul rukávy. "Za koláč? To jí na stavění plotů udělám stroj."

Kellan se díval, jak mizí v domě. Přemýšlel o tom, že by se k nim připojil, když uviděl osamělého jezdce na koni, jak se blíží po stezce. Přimhouřil oči ve slunečním světle a rukou stínil proti slunci, aby lépe viděl.

Byla to žena nesoucí slunečník. Se špičatýma ušima a dlouhými černými vlasy spletenými do copu, který jí visel přes rameno, byla navzdory spalujícímu odpolednímu slunci oblečena v tlustých vrstvách. Na rameni jí visela těžká brašna — na zádech trčelo několik srolovaných kusů pergamenu a po stranách se v kožených řemíncích houpaly kalamáře.

Kellan ji s úsměvem přivítal v půli cesty. "Konečně jsi našla cestu z té gruulské zříceniny, co?"

"Dostala jsem pozvání přes zvěsvysílač," řekla Amálie a natáhla ruku, aby jí Kellan pomohl na zem. Bleskla úsměvem, bledá tvář se k němu naklonila. "Víš, posílat takové zprávy je velmi nákladné. Tolik jsem ti chyběla?"

Kellanovi zčervenaly tváře a přejel si rukou po zátylku. "Já — já jsem rád, že jsi tady."

"Přijela jsem až z Ravnicy a ty mě ani neobejmeš?" škádlila ho a zatočila slunečníkem, až se kolem ní roztančily stíny.

Kellan rozpačitě otevřel ústa, když ho Amálie objala kolem krku a stiskla.

Chyběl jsi mi, Kellane, řekla. "A nemůžu se dočkat, až začneme mapovat tohle místo společně."

 

Autor: Akemi Dawn Bowman
Překlad: Honza Charvát

 

No results
Další články
15. 5. 2024
Rozrůstáme se a hledáme nového parťáka - backend vývojáře. Jsi to právě ty?

14. 5. 2024
Nový set Ursula's Return odhaluje, kdo chce převzít vládu nad Lorcanou. V tomto článku se dozvíte, kdo za tím stojí a jaké změny toto odhalení přinese do samotné hry.

13. 5. 2024
Setkejte se s maskovaným legendárním pokémonem Ogerpon a odhalte tajemství nové oblasti Kitakami.

8. 5. 2024
Vše o světě, postavách, příběhu a popkulturních odkazech v této kontroverzní sadě.

Kontakt

Najáda

Ondříčkova 2166/14

13000 Praha

Česká Republika

Otevírací doba

Po - Pá

12:00 - 19:00 h

So - Ne

10:00 - 19:00 h

Jsme také na


Heureka Ultimate Guard Premium PayPal Maestro MasterCard Visa

Made with ❤️ for gamers by gamers Copyright © 2024 najada.gamesDesigned by